# Prodaja i provera prodaje besplatnih akcija

.
##########
————————————————————————————————————
imagehttp://besplatneakcije.tumblr.com/
————————————————————————————————————
##########
.
.
.
НАПОМЕНА: Не постоји могућност накнадног пријављивања за добијање бесплатних акција.

Пријављивање за бесплатне акције завршено је 31. јула 2008. године, трајало је пуних шест месеци, а списак оних који су то право остварили закључен je и не може се допуњавати. Бесплатне акције не могу накнадно добити ни млади који су постали пунолетни после 31. децембра 2007. године.
.
###
.
.
.
KAKO SE PRODAJU BESPLATNE AKCIJE U POŠTAMA?
.
.
Za građane koji imaju stečeno pravo na besplatne akcije prodaja besplatnih obavlja se u svim poštama u Srbiji putem pojednostavljene procedure, bez naplate provizije i obavlja se na šalterima pošta u Srbiji. Jedini dokument koji građanin treba da ima kod sebe je važeća lična karta.

Na šalterima Pošte obavlja se isključivo prodaja besplatnih akcija, dok se i kupovina akcija, a ne samo prodaja, mogu ostvariti jedino posredstvom brokera, tj. brokerskih kuća.

Kada građanin otvori nalog kod brokera on može da trguje sa svim akcijama koje su na listgingu Beogradske berze. U tom slučaju obračunavaju se uobičajeni transakcijski troškovi.

Adresar brokerskih kuća koje su članovi Beogradske berze nalazi se na njenoj internet prezentaciji:

http://www.belex.rs/clanovi/spisak_clanova
.
.
.
Koraci:
.
.
1. Građanin odlazi u poštu sa potrebnom dokumentacijom.
.
2. Službenik pošte, na osnovu priložene dokumentacije, proverava stanje akcija građanina i štampa Ugovor u dva primerka koje daje na potpis građaninu (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi građanin).
.
3. Za izdavanje Naloga za prodaju svojih akcija, građanin odgovara na tri pitanja:

• Koliko akcija želi da proda?

• Koja je minimalna cena ispod koje ne želi da njegove akcije budu prodate?

• Da li mu je račun u banci na koji je uplaćena novčana naknada od besplatnih akcija i dalje aktivan? Ukoliko nije, građanin daje službeniku novu karticu svog važećeg tekućeg računa.

Službenik štampa Nalog u dva primerka i daje građaninu na potpis (jedan primerak zadržava službenik pošte, a drugi građanin).

Prilikom prvog izdavanja naloga, građanin potpisuje dva dokumenta: Ugovor i Nalog.

Za izdavanje svih narednih naloga za prodaju akcija građanin potpisuje samo Nalog.

Nalog koji ste dali važi tri meseca, a ukoliko isti istekne, a ne realizuje se, on automatski prestaje da važi i trebalo bi da date novi nalog na šalterima Pošte ili kod brokera. Ukoliko želite, možete i pre isteka roka od tri meseca povući svoj nalog i dati novi, po novoj ceni prodaje koju izaberete.
.
.
.
Često postavljana pitanja i odgovori o berzanskom poslovanju.
.
.
Pogledajte klikom na:

http://www.belex.rs/naslovna/faq
.
.
.
KAKO ODREDITI MINIMALNU CENU PO KOJOJ ŽELITE DA PRODATE SVOJE AKCIJE?

U svakoj pošti koja prima naloge za prodaju besplatnih akcija, do 16 časova, IstIče se informacija o ostvarenoj ceni besplatnih akcija na zatvaranju tog trgovačkog dana. To pošta čini da bi pomogla građaninu da prilikom izdavanja samostalno odredi minimalnu cenu ispod koje akcije ne bi prodao. Ta objavljena cena akcija na zatvaranju tog trgovačkog dana predstavlja početnu cenu za naredni trgovački dan.

Procedura je ista za trgovinu svim besplatnim akcijama, sada za akcije Naftne industrije Srbije (NIS) i Aerodorma Nikola Tesla, a u bližoj ili daljoj budućnosti i akcija Telekoma Srbije, Akcionarskog fonda i Elektroprivrede Srbije (EPS).

Pritom treba znati da se narednog dana cena konkretne besplatne akcije, NISa ili Aerodoroma, na berzanskom tržištu može kretati na dole do -10%, ili na gore do +10 %. To se zove zona fluktuacije. Ona predstavlja raspon cene vaše akcije u okviru kojeg je dozvoljeno zaključivanje transakcija u toku dana. Polazna osnova je tzv. indikativna cena, a to je u stvari cena utvrđena na zatvaranju Berze prethodnog trgovačkog dana.

Ukoliko ste odredili cenu koja je ispod ili iznad dozvoljene dnevne zone fluktuacije, prodaja se neće realizovati odmah sutradan po davanju naloga, već nekog drugog dana kada cena koju ste odredili bude u zoni dozvoljene fluktuacije.

Cene ’besplatnih’ akcija možete pratiti na našim prezentacijama klikom na:

http://besplatneakcije.tumblr.com/

ili

http://www.besplatneakcije.com/

kai i na internet prezentaciji Beogradske berze: http://www.belex.rs
.
.
.
###
KAKO POSLE DAVANJA NALOGA ZA PRODAJU BESPLATNIH AKCIJA NA BERZI PRATITI ŠTA SE DEŠAVA SA ‘BESPLATNIM’ AKCIJAMA?
###
.
.
.
PROVERITE LIČNO:
.
.
• Lična provera vrši se u pošti u kojoj je bio izdat Nalog za prodaju besplatnih akcija.

Provera je moguća počev od narednog radnog dana od dana izdavanja Naloga u Pošti, posle 16:30 časova.

Kod provere da li je izvšena uplata prodatih akcija koriste se ova dva podatka:

- JMBG je jedinstveni matični broj građana (ima 13 cifara I nalazi se napoleđini nove lične karte, tj. pored fotografije u staroj ličnoj karti).

- Broj naloga (to je broj koji se nalazi na Potvrdi o prijemu Naloga za prvu prodaju besplatnih akcija).
.
.
.
PROVERITE TELEFONOM (BESPLATNO) ILI MOBILNIM TELEFONOM (PLAĆA SE):

• Besplatnim pozivom - Info centar Pošte 0800 100 300.

• SMS porukom – sa tekstom: AKCIJEjedinstveni broj naloga na broj telefona 2377. Cena SMS poruke je 30 dinara + porezi.
.
.
.
PROVERITE POMOĆU INTERNETA (BESPLATNO) :
.
.
• Provera na internetu vrši se unošenjem jedinstvenog broja Naloga i JMBG na jednoj od tri internet prezentacije (sajta):

1. Banka Poštanska štedionice:
http://wservice.posted.co.rs:9191/akcije/

2. Pošta (JP PTT):
http://wservice.posted.co.rs:9191/akcije/

3. Agencija za privatizaciju
http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/1/Naslovna.shtml
.
.
.
PODIZANJE NOVCA OD PRODATIH AKCIJA
.
.
Novac od prodatih besplatnih akcija uplaćuje se na tekući račun koji je građanin naveo prilikom izdavanja Naloga za prodaju svojih besplatnih akcija. Ukoliko su akcije prodate, a iz bilo kog razloga novac ne bude uplaćen na novčani račun koji je naveden u Nalogu za prodaju, novac od prodatih akcija može se podićie u svim ekspoziturama Banke Poštanska štedionica (a ne i u pošti).
.
.
.
##########
————————————————————————————————————
imagehttp://besplatneakcije.tumblr.com/
————————————————————————————————————
##########